fbpx

樂都錶,我們的經典回憶 Part II

今次呢一款40mm錶殼大小適中,值得一提係功能及視覺上有加分的地方,首先係透視底蓋👍🏻,跟著係螺絲把的(旋入式錶冠),最後係超級夜光,真係好光😱。錶鏡當然都係藍寶石水晶鏡,50米生活防水,瑞士自動機芯。😁