fbpx

相關影片:https://youtu.be/7ii53Zv_490

【Invicta 💓$980 機械錶 200米🤿

返黎喇😃返黎喇😁,Invicta 最強超值潛水錶又到貨喇😃,$980就可以買到一隻40mm全鋼錶,200米防水,
日本精工nh35全自動機芯,礦物水晶鏡。 仲諗?好快冇貨架喇😂😂
原價$1980,AutoShop粉絲有超級優惠價$980。😁